Nyheter

Från och med 2020-08-01 upphör all kontanthantering. Detta berör betalning av gymnycklar, övernattningslägenhet samt korttidsparkering. Swish kommer användas som betalningsmetod.

Nu finns Årsredovisning 2019 under dokument.

Senaste Gladanbladet (vinter 2018) kan du hitta här Gladanblad dec 2018

I enlighet med stämmans beslut har styrelsen beslutat att ta ut en avgift på 125.-/mån vid andrahandsuthyrning.

Statistik över priser vid försäljningar finns nu under allmänna fakta.

Uppdaterad underhållsplan finns nu under ”dokument” och kan läsas här!

Panelen på samtliga garage är nu bytt. En andra målning kommer ske under året.

vaxjohus4-1650