Aktuell information

Nu finns kallelsen till stämman 2024 under dokument

OBS! Det stora container-rummet vid vicevärds- kontoret kommer efter renoveringen att vara stängd på kvällar och helger!

Inför säsongen
Samtliga röda soffor ska målas och renoveras,

Absolut ingen parkering på våra gräsmattor,

Påminner återigen om att inga inga dörrmattor är  tillåtna utanför lägenhetsdörren! Dessa kommer att kastas av vaktmästaren om de inte plockats bort

På gång:

  • Regler för brandluckor? Inga nya regler för brandluckor i entréerna 
  • OVK vintern 2024/2025
  • Smalspåret, grävning och målning 2024/2025

Angående cyklar senast den 2 april
Samtliga cyklar i cykelställen (ute) ska märkas upp med lghnr
Cyklar i cykelsnurran likaså
Cyklar i det låsta rummet bakom miljöhuset ska också märkas upp
Cyklar i vinkeln mellan hus E och F samt cykelrummet bakom vinkeln mot smalspåret, alla ska märkas upp med lgh

Nytt vaktbolag från och med den 1 december på gården,  Avarn Security
tfn 010 222 2056. OBS! För att undvika dryga böter inne på gården för korttidsparkering gällande mer än 10 minuter är det  från den 1 december endast orange P-intyg som finns hos vicevärden som gäller. Minst 10 minuter är regeln för korttidsparkering innan det skrivs ut böter. Alla klagomål direkt till Advarn. Behöver Ni en orange lappar inför helgen? hämta man den senast fredagen innan helgen,

Intresserad av  ny entrédörr, fönster och balkongparti? kontakta Benno 070 586 3389 för blankett 

Nytt telefonnummer till kontoret 070 4451401

Alla cyklar i alla utrymmen ska nu märkas med lägenhetsnr med start september 2023. Frågor kontakta Benno

OBS! Bokning övernattningslägenheten görs enbart från den 1 januari 2022 på följande sätt:
Mail till info@vaxjohus4.se eller tfn 070 4451401 må – fr mellan kl 09.00 – 09.30 eller torsdagar mellan kl 18.00 – 19.00

I enlighet med stämmans beslut har styrelsen beslutat att ta ut en avgift på 200 -/mån vid andrahandsuthyrning inför år 2023.

Statistik över priser vid försäljningar finns nu under allmänna fakta.

Uppdaterad underhållsplan finns nu under ”dokument” och kan läsas här

Föreningen har också garage och p-platser att hyra i mon av plats

Viktigt! till dig som gå i renoveringstankar? Kontakta alltid vicevärden Benno på tfn 070 586 3389 innan starten

vaxjohus4-1650