Parkering & garage

Garage- och p-platser

Föreningen har 98 parkeringsplatser samt 165 garage (både varm- och kallgarage). Kontakta vicevärdarna för att ställa dig i köplats. Månadshyran för varmgarage är ca 300:-, kallgarage ca 275:- och parkeringsplats 100:-.
Du kan få en portöppnare med fjärrkontroll till ditt garage mot att hyran för garaget höjs med 80 kr per månad.

Intresseanmälan för garage/parkeringsplats finns under ”Dokument”.

Lås alltid dörren och släck ljuset när du lämnar garaget! Om dörren lämnas olåst kan rätten till garageplatsen förverkas. Befintlig timer får inte spärras eller på annat sätt manipuleras. Tvätt av motorfordon får ej ske på området.

Uthyrning i andra hand 

Parkeringsplatser, garage och cykelgarage är förbehållet bostadsrättsägare och kan ej nyttjas av boende i andra hand.
När hyresgästen flyttar in så förloras parkeringsplatsen/garaget som är knutet till lägenheten.
Om bostadsrättsägaren på nytt vill ha en parkering, när denna flyttar tillbaka, får man på nytt ställa sig i kö.

Besöksparkering

Besökande/gäster hänvisas till kommunens parkeringar, exempelvis Norra Esplanadens avstängda västra del (allén).

Trafik

Endast behörig trafik är tillåten inom området. Övrig fordonstrafik är förbjuden. Skyndsam i- och urlastning är dock tillåten, DOCK EJ PÅ GRÄSET! Lägenhetsnyckel passar till fällbara bommar. Felparkering inom området anmäls till CarPark på tel. 0771-96 90 00.