Din lägenhet

Värme, vatten och el

Fastigheten värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform som ingår i avgiften. Även kallt och varmt vatten ingår i avgiften. Energideklaration för föreningens fastigheter är gjord i april 2008. Resultatet finns anslaget i entreerna. Elförbrukningen läses av på individuella elmätare före varje årsskifte och debiteras av föreningen. Därför kan du själv inte byta elleverantör.

Balkonger 

Förvara inte skräp på balkongen. Mattpiskning och mattskakning är inte tillåten på eller från balkongen. Använd piskställen på gården. Balkonglådor får inte hänga på utsidan av balkongräcket pga. olycksrisken. Matning av fåglar får inte ske på eller från balkongerna. Grillning får endast ske med elgrill. Använd grillarna på gården för att grilla med kol. Man får ej slänga fimpar från balkongen pga. brandrisken och nedskräpning.

Försäkring 

Observera att vanlig hemförsäkring oftast inte täcker skador på väggar/tapeter, golv, innerdörrar, köksinredning mm. Återställande efter en eventuell brand, vattenskada, inbrott/skadegörelse eller dylikt kan bli mycket kostsamt för dig om du inte har en tilläggsförsäkring, oftast kallad bostadsrättsförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag!

Bostadsrättsföreningens försäkring täcker endast skador på byggnadsstomme, ytterdörrar, fönster, fasta elinstallationer, fasta VVS-anläggningar och dylikt.

Samtliga lägenheter är försedda med fallregellås som är godkända av försäkringsbolagen inom ramen för vanlig hemförsäkring.

Lås 

Efter kl 22, och resten av natten, fungerar inte koden utan endast nyckel. Det är inte tillåtet att ställa upp dörrarna, utan ni får gå ner och öppna för ev. besökare. Dörrar till källare, garage mm skall alltid vara låsta. Kontrollera alltid att dörrarna verkligen går i lås. Om du blir utelåst kan vicevärdarna hjälpa dig. Under övriga tider kan hjälp erhållas på Akut telefonen 070-586 33 45. Kostnaden för låsöppning betalas av lägenhetsinnehavaren enligt fastställd taxa.

Störande ljud mm. 

Nattetid (efter kl 22 till 7) bör alla kunna få sova ostört. Tänk på dina omkringboende.
För hög musik eller hamrande eller borrande i väggar är störande. Undvik dammsugning, tvätt och dusch eller störande vattenspolning efter klockan 22.00
Skulle du trots allt bli störd, gå i första hand och prata med grannen.Om det inte hjälper kan man ringa polisen. Prata med vicevärden om det är återkommande så kan grannen få en skriftlig varning. Upprepade tillsägelser kan leda till uppsägelse eller förverkande av nyttjanderätten av lägenheten.

Toaletter 

I toaletterna får endast fekalier och toalettpapper spolas ner. Blöjor, bindor, hushållspapper, öronpinnar mm förorsakar många och dyra stopp i avloppsnätet. Förbudet mot nedspolning av ovanstående material gäller även om det står på förpackningen att innehållet är spolbart. Observera att det är förbjudet att spola ner kattsand i toaletterna.

Vattenförbrukning 

Spara på vattnet så hjälper du till med att hålla våra kostnader nere (= lägre hyra). Anmäl omedelbart läckande kranar till vicevärdarna. Inkoppling av tvätt-/diskmaskin får endast göras av fackman. Innehav av tvätt-/diskmaskin skall anmälas till vicevärdarna.

Renovering

Kontakta vicevärden innan ni påbörjar större renoveringar, exempelvis rivning av väggar, förändring av kök eller badrum.