Sophantering

Hushållsavfall (förutom matavfall)

Måste slängas i en väl försluten plastpåse i sopnedkasten i trapphusen. Det är förbjudet att slänga glas, pizzakartonger, matavfall och övrigt avfall i sopnedkasten, se nedan.

Matavfall

Hösten 2013 infördes matavfallssortering i föreningen. Matavfall skall slängas i tillhandahållna papperspåsar i markerade kärl i miljöhusen. Nya papperspåsar finns att hämta i miljöhusen.

Avfallshantering / Miljöhus 

Belysningen i miljöhusen styrs av s.k. rörelsevakt (styrs automatiskt). Hjälp till att hålla god ordning i miljöhusen. Det är inte tillåtet att ställa någon form av avfall eller skräp på golvet. Det är viktigt att skrymmande saker, exempelvis kartonger, viks ihop eller plattas till. Avfall som inte ryms i behållarna eller som inte finns i förteckningen nedan, skall ställas på anvisade hyllor i utrymmet där sopcontainern står.
Fråga vaktmästaren om du är osäker på hur du ska sortera. Om vi inte lägger skräpet i rätt behållare blir sophanteringen mer tidskrävande och kostar mer pengar för föreningen.

Avfallet sorteras enligt anslag i miljöhusen eller efter nedanstående förteckning:

Tidningspapper

Tidningar, broschyrer och häften/kataloger med mjuka pärmar. OBS Pappret får inte packas i kassar eller liknande!

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar, mjölkkartonger, övriga kartonger och papp. Förpackningarna ska vara tomma och vid behov ursköljda. Tag bort plast och frigolitinsatser. Skär sönder och/eller vik ihop pappkartonger.

Glas

Skilj på färgat och ofärgat glas. Flaskor och burkar skall vara tomma (ursköljda) och utan kapsyler/lock (metallskrot). Lampor, lysrör, porslin och keramik får inte kastas bland glaset.

Metallförpackningar

Konservburkar, tuber, metallock, aluminiumformar/folie, tomma färg- och sprayburkar.

Hårdplast

Plastflaskor/burkar och plastlock. Tomma och rena/ursköljda.

Mjukplast

Brödpåsar, plastpåsar och liknande.

Batterier

Batterier som ej är inbyggda i apparater.

Lampor/lysrör och el-artiklar 

Elektriska små apparater, exempelvis rakapparater, eltandborstar, ficklampor mm. Max storlek som ett ”strykjärn”. Kontakta vicevärden för besked angående större artiklar som spisar, kylskåp, frys, tv-apparater.

Miljöfarligt

Batterier av alla slag. El-apparater med inbyggda laddningsbara batterier, lysrör, lågenergilampor, färgrester i burk eller sprayburk, lösningsmedel, olja, nagellack mm.  

Rest-sopor

Blomkrukor, keramik, böcker, lampor och annat som inte kan inordnas under ovanstående rubriker ställs på anvisade hyllor i det stora soprummet vid expeditionen.

Vitvaror

Kontakta vicevärdarna för anvisning.

Avfallshanteringen inom kommunen förändras ständigt. Detta kan givetvis förändra vår avfallshantering. Alla eventuella förändringar kommer att delges till medlemmarna i våra informationsblad.