Styrelsen

E-post

info@vaxjohus4.se

Thomas Karlsson

Ordförande

  Johnny Bengtsson

  Ledamot

   Johan Markstedt

   Ledamot

    Tina Svanbring

    Sekreterare

     Christopher Holmér– suppleant
     Ann-Katrine Karlsson – suppleant
     Ann-Christin – Suppleant

     Om du känner för att hjälpa till med något i föreningen får du gärna vända dig till styrelsen för vidare information.
     Styrelsen har en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna meddelanden och förslag på förbättringar.

     Styrelsen avger varje år sin verksamhetsberättelse som delas ut till alla medlemmar och bl.a klargör föreningens ekonomiska ställning i anslutning till årsstämman.

     Valberedningen består av:

     Christian Bengtsson (sammankallande)
     Mikael Vargland

     Valberedningen tar tacksamt emot förslag på nya suppleanter och medlemmar i styrelsen. Det finns en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna dessa.

     Styrelsen jobbar aktivt med ekonomin och förbättringar i föreningen, som gör att vi kan behålla våra låga avgifter.