Styrelsen

E-post

info@vaxjohus4.se

Thomas Karlsson

Ordförande

  Johnny Bengtsson

  Ledamot

   Johan Markstedt

   Ledamot

    Martin Johansson

    Ledamot/vice ordförande

     Tina Svanbring

     Sekreterare

      Christopher Holmér– suppleant
      Ann-Katrine Karlsson – suppleant
      Ann-Christin – Suppleant

      Om du känner för att hjälpa till med något i föreningen får du gärna vända dig till styrelsen för vidare information.
      Styrelsen har en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna meddelanden och förslag på förbättringar.

      Styrelsen avger varje år sin verksamhetsberättelse som delas ut till alla medlemmar och bl.a klargör föreningens ekonomiska ställning i anslutning till årsstämman.

      Valberedningen består av:

      Christian Bengtsson (sammankallande)
      Mikael Vargland

      Valberedningen tar tacksamt emot förslag på nya suppleanter och medlemmar i styrelsen. Det finns en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna dessa.

      Styrelsen jobbar aktivt med ekonomin och förbättringar i föreningen, som gör att vi kan behålla våra låga avgifter.