Styrelsen

E-post

info@vaxjohus4.se

Tomas Karlsson, ordförande
Johan Markstedt, ledamot
Christer Vigstrand Solnevik, ledamot
Monika Maruszczyk. ledamot

Simon Petersson,  suppleant
Olivia Andersson, suppleant
Daniel Andersson, suppleant

Johan Eneroth, valberedning
Marita Wallisson, valberedning

Om du känner för att hjälpa till med något i föreningen får du gärna vända dig till styrelsen för vidare information.
Styrelsen har en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna meddelanden och förslag på förbättringar.

Styrelsen avger varje år sin verksamhetsberättelse som delas ut till alla medlemmar och bl.a klargör föreningens ekonomiska ställning i anslutning till årsstämman.