Styrelsen

E-post

vaxjohus4@netatonce.net

Thomas Karlsson

Ordförande

  Daniel Andersson

  Sekreterare

   Ann-Kristin Johannesson

   Ledamot

    Martin Johansson

    Ledamot/vice ordförande

     Jennie Petersson

     Ledamot/vice sekreterare

      Johan Markstedt – suppleant
      Tina Svanbring – suppleant
      Mattias Lund – suppleant
      Ann-Cathrine Karlsson – Suppleant

      Om du känner för att hjälpa till med något i föreningen får du gärna vända dig till styrelsen för vidare information.
      Styrelsen har en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna meddelanden och förslag på förbättringar.

      Styrelsen avger varje år sin verksamhetsberättelse som delas ut till alla medlemmar och bl.a klargör föreningens ekonomiska ställning i anslutning till årsstämman.

      Valberedningen består av:

      Christian Bengtsson (sammankallande)
      Ulrika Knutsson
      Mikael Vargland

      Valberedningen tar tacksamt emot förslag på nya suppleanter och medlemmar i styrelsen. Det finns en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna dessa.

      Styrelsen jobbar aktivt med ekonomin och förbättringar i föreningen, som gör att vi kan behålla våra låga avgifter.