Styrelsen

E-post

info@vaxjohus4.se

Nabil Soudah, ordförande
Tina Svanbring, ledamot
Johan Markstedt, ledamot
Johnny Bengtsson, ledamot
Kjell Miller,  ledamot
Anna-Karin  Karlsson,  suppleant
Johan Eneroth, suppleant
Simon Pettersson, suppleant
Jonny Henningsson, suppleant

Om du känner för att hjälpa till med något i föreningen får du gärna vända dig till styrelsen för vidare information.
Styrelsen har en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna meddelanden och förslag på förbättringar.

Styrelsen avger varje år sin verksamhetsberättelse som delas ut till alla medlemmar och bl.a klargör föreningens ekonomiska ställning i anslutning till årsstämman.

Valberedningen består av:

Ann-Kristin Johannesson  sammankallande och Marie Petersson

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på nya suppleanter och medlemmar i styrelsen. Det finns en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna dessa.

Styrelsen jobbar aktivt med ekonomin och förbättringar i föreningen, som gör att vi kan behålla våra låga avgifter.