Gemensamma utrymmen

Styrelsen är positiv till ytterligare förslag på fritidsaktiviteter inom området, som ökar gemenskapen hos de boende.
De senaste tillskotten är gym och pingisrum.

Tvättstugor

Det finns 12 st tvättstugor som bokas med ett lås.
Läs mer under tvättstugor.

Cyklar

De förvaras i första hand i cykelrummen/skyddsrummen i respektive byggnads källare. För cyklar som används dagligen finns öppna cykelskjul utanför respektive låghus och låsbara cykelhus utanför respektive höghus. Cykelhusen rymmer 16 cyklar vardera och öppnas med din lägenhetsnyckel. De innehåller en rörlig golvplatta, ”karusell”, där varje cykel har ett eget bås. Med handkraft kan man snurra fram sin cykel så att den kan tas ut vid dörren.
Det finns även möjlighet att kvittera ut en nyckel för cykelförvaring i ena halvan av miljöhusen, när det finns någon plats ledig. Ordning skall råda i samtliga utrymmen. Cyklar som förvaras på området skall vara märkta med lägenhetsnummer.

Källare/trapphus

Det är inte tillåtet att förvara cyklar, möbler mm i trapphus eller källargångar. Skräp får absolut inte förvaras i källarna på grund av brandrisken, varken i gångarna eller i egna utrymmen.

Övernattningslägenhet

Det finns möjlighet att hyra en övernattningslägenhet på Liedbergsgatan 45 E till en kostnad av 200:-/natt.

Övernattningslägenhet är utrustat med nytt golv och dusch.

Kontakta vicevärdsexpeditionen på tel 070 4451401,  Benno på tel 070-586 33 89 för eller mail till info@vaxjohus4.se bokning.

Betalas via Swish, 123 624 77 61

Gym

En lokal i källaren på Liedbergsgatan 33 har renoverats upp och utrustats med gymutrustning som medlemmar kan utnyttja. Nyckel till gymmet finns att hämta hos vicevärdarna. Avgift för att nyttja gymmet är 300 kr.

Betalas via Swish, 123 624 77 61

Bastu

Finns i 33:an i anslutning till gymmet. Bokning sker på den uppsatta listan och den vanliga lägehetsnyckeln passar i låset. Välkomna!

Pingisbord

Finns uppställt i källaren på Liedbergsgatan 47. Ta med egna rack och bollar. Lägenhetsnyckeln passar i låset till källaringången.

Elförbrukning

Släck alltid efter dig i gemensamma utrymmen, källare, tvättstugor mm.

Utemiljöer

Föreningen har innergårdar med utemöbler och parasoll mellan husen. Fäll ihop parasollen efter användning. Det finns en lekplats på området med gungor och sandlåda.

Utegrillar

Det finns en grill på varje innergård mellan husen. Ta med egen kol , rengör grillen efter användning och bär tillbaka ev. möbler. Gör fint efter er på grillplatserna, släng skräp och ev. engångsgrillar.

Boulebana

Den ligger mellan hus 41 och 45 och behöver inte bokas. Lämna banan i gott skick.

Husdjur

Husdjur ska vara kopplade och får ej rastas inom området. Kattsand kastas enligt anvisningarna under rubriken avfallshantering.

Skadegörelse

Tillsammans kan vi se till att våra anläggningar hålls fria från skadegörelse. Då håller vi vår kostnader nere vilket gör att vi kan fortsätta hålla våra låga månadsavgifter. Till skadegörelse räknas även klotter.

Om du observerar skadegörelse, ingrip om det inte innebär någon fara för dig, annars ring polisen, tel. 114 14. Anmäl alltid skadegörelse till vicevärdarna.

Trafik

Endast behörig trafik är tillåten inom området. Övrig fordonstrafik är förbjuden. Skyndsam i- och urlastning är dock tillåten, DOCK EJ PÅ GRÄSET! Lägenhetsnyckel passar till fällbara bommar. Felparkering anmäls till Avarn Security
tfn 010 222 2056. lekplats2