Kontakt

Styrelsen har en brevlåda vid vicevärdens expedition där man kan lämna meddelanden och förslag på förbättringar.

E-post

info@vaxjohus4.se

Vicevärdarnas expedition

Liedbergsgatan 39
Telefon till kontor: 0470 – 179 81

Expeditionstider

Helgfria vardagar kl 9.00-9.30
Torsdagar kl 18.00-19.00

Postadress

BRF Växjöhus nr 4
Kvarteret Gladan
Liedbergsgatan 39
352 32 VÄXJÖ

Fastighetsskötsel

Tillströms Fastighetsservice AB
Benno Tillström och Hans Tillström

Ekonomisk förvaltning

Persson och Thorin AB
Bäckgatan 18, 35231 VÄXJÖ
Frågor gällande avgiftsavier etc. tel. 0470-260 90

Internet / Telefoni

Kontakta Bahnhof vid frågor eller teknisk hjälp.

TV

Kontakta ComHem.se vid frågor eller teknisk hjälp.

Jourberedskap

Under arbetstid kontakt vicevärden på tel. 070-586 33 89 (gäller nu även övrig tid).

B1219533