Felanmälan

Akuta problem

Vid till exempel utelåsning eller vattenskada. Kontakta Benno Tillström vicevärden på tel. 070-586 33 89 (även övrig tid).

Alarmering

Vid allvarliga fel som kräver omedelbara åtgärder, tex. översvämning, skadegörelse mm.
Under tid då vicevärdarna inte arbetar, ring akuttelefon 070-586 33 89.
Vid bråk, skadegörelse mm, kontakta i första hand polisen på tel. 114 14 (brådskande tel. 112).

Skadegörelse

Till skadegörelse räknas även klotter. Tillsammans kan vi se till att våra anläggningar hålls fria från skadegörelse. Då håller vi vår kostnader nere vilket gör att vi kan fortsätta hålla våra låga månadsavgifter.
Om du observerar skadegörelse, ingrip om det inte innebär någon fara för dig, annars ring polisen, tel. 114 14. Anmäl alltid skadegörelse till vicevärdarna.

Störande ljud mm.

Allmänt gäller att man inte ska störa sina omkringboende. Tänk på att den musik som du gillar och kanske spelar med hög volym inte alls uppskattas av dina grannar. Nattetid (efter kl 22) bör alla kunna få sova ostört. För hög musik eller hamrande eller borrande i väggar är störande. Undvik dammsugning, tvätt och dusch eller störande vattenspolning efter klockan 22.00
Skulle du trots allt bli störd, gå i första hand och prata med grannen. Prata med vicevärden om det är återkommande så kan grannen få en skriftlig varning. Vid akuta ärenden ring polisen på tel. 114 14.