Vår 2015

För att belysa upp området ytterligare och ge en stämningsfull yttermiljö har strålkastare införskaffats som belyser träd på området.

Ny motionscykel, nytt löparband och ny crosstrainer är införskaffade till gymmet.

Då utrustningen i gymmet behöver kontinuerligt underhåll och även bytas ut pga slitage har styrelsen beslutat att erlagd depostition om 300 kr uttages som gymavgift för år 2015.
Samtidigt beslutades att de som inte vill betala för gymmet kan mot återlämnande av nyckel senast 15:e december 2014 återfå sin deposition. Framtida avgifter bestäms senare.
Återlämnande av nyckel sker under ordinarie öppettider hos vicevärden.

Protokoll från årsstämman 2015 finns nu uppsatt i trapphusen och kan även läsas här eller på dokument-sidan.

Arbetet med kulvertarna kommer att fortgå fram till 2015.

Statistik över priser vid försäljningar finns nu under allmänna fakta.

Arbetet med byte av lägenhetsdörrar är klart. Totalt är ca 200 dörrar bytta.

Har du bytt dörr till din lägenhet så glöm inte kontakta ditt försäkringsbolag. Flera bolag ger rabatt på hemförsäkringen om du har säkerhetsdörr.

Personer som vill engagera sig och vill vara delaktig i beslut om olika aktiviteter på området får gärna höra av sig till vicevärden eller valberedningen. Exemplevis gym, bastu, pingisrum, gemensam grillfest mm.

Senaste Gladanbladet (vår 2015) kan du läsa här!

Blankett för anmälan av lägenhetsdörrar kan laddas hem här! (Detta är samma lapp som delades ut till alla brevlådor, men kan laddas hem här ifall man behöver skriva ut en ny. OBS montering kommer att ske först när antalet är 20 st.)

Vi har en ny mailadress: vaxjohus4@netatonce.net

Underhållsplan finns nu under ”dokument” och kan även läsas här!